O BIBLIOGRAFII

 

Bibliografia i przypisy stanowią nieodłączny element każdej dłuższej pracy pisemnej, np. prezentacji na maturę.

 

Każdy autor poważnej pracy, od prezentacji maturalnej począwszy, a skończywszy na habilitacji, pisząc swój tekst, korzysta z cudzych publikacji. Szuka publikacji, na których mógłby się oprzeć, cytuje czyjeś słowa. Kiedy już skończy pisanie, następnym krokiem będzie zebranie wszystkich publikacji wykorzystanych w pracy i zapisanie ich pod postacią bibliografii umieszczonej na końcu pracy, zwanej fachowo bibliografią załącznikową.

 

Jeśli cytujemy trzeba podać źródło (przestrzeganie praw autorskich, po prostu szacunek dla czyjejś pracy, a nie przywłaszczanie sobie tego, co ktoś zrobił).

- należy podać, z czego czerpiemy naszą wiedzę, czy z kim polemizujemy

- wskazówka dla czytającego – gdzie szukać więcej informacji, jak inni opracowali dany temat.

Sporządzając bibliografię załącznikową wykonujemy opisy bibliograficzne źródeł, z których korzystaliśmy.

Bibliografię można zapisać  w porządku alfabetycznym, ale można również uporządkować ją według innych zasad.

 

W bibliografii załącznikowej podaje się niezbędne elementy opisu bibliograficznego.

 

Bibliografia załącznikowa  to uporządkowany spis książek lub innych dokumentów dotyczących tematu poruszanego w książce.

 

Opis  bibliograficzny  jest to uporządkowany zespół danych o książce lub innym dokumencie, służących do jego identyfikacji.

 

Inaczej wykonuje się opisy bibliograficzne poniższych pozycji:

- opis bibliograficzny książki

- opis bibliograficzny rozprawy z pracy zbiorowej

- opis bibliograficzny fragmentu książki

- opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie

- opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego

 

Rodzaje bibliografii

 

Bibliografię dzielimy na dwie części.

Pierwsza z nich jest listą tekstów źródłowych - jest to tak zwana bibliografia podmiotowa.

Druga część bibliografii to literatura pomocnicza, czyli bibliografia przedmiotowa.

 

Jeśli piszemy pracę o dziełach emigracyjnych Adama Mickiewicza, to Pan Tadeusz jego autorstwa znajdzie się na liście pierwszej, wśród tekstów źródłowych, a Mickiewicz: opowieść biograficzna Zbigniewa Sudolskiego - na liście drugiej, wśród literatury pomocniczej.

 

Czego nie zamieszczać

 

Trzeba pamiętać, że w bibliografii nie umieszcza się podręczników na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Możemy zanotować informacje o jednym (ale nie więcej) podręczniku licealnym. Nie robimy także odniesień do wszelkiego rodzaju ściąg, bryków i gotowców, tak internetowych, jak i drukowanych. W bibliografii nie wolno także umieszczać odniesień do publikacji, do  których nigdy nie zaglądaliśmy.

 

Zasady sporządzania bibliografii i przypisów bibliograficznych regulują następujące normy:

 

Bibliografia:

 

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA - nowe normy

Bibliografia załącznikowa /literatura przedmiotu/- wykaz dokumentów /książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu itp./, które autor wykorzystał przy pisaniu utworu lub które poleca czytelnikowi jako związane z tematem pracy. Zamieszczana jest najczęściej na końcu pracy.

Numer ISBN /International Standard Book Number/ - międzynarodowy numer z zakodowanymi informacjami o wydawcy /kraj, wydawca, informacje o książce/

OPIS KSIĄŻKI

Opis powinien zawierać następujące elementy /czcionką pogrubioną zaznaczono elementy, które są obowiązkowe/:

 

Nazwisko i imię autora, tytuł, wydanie, miejsce wydania, nazwa wydawcy, rok wydania, nr ISBN

 

np.

 

Nosowska D.: Leksykon motywów literackich. Bielsko-Biała: Wydaw. Park Sp.z o.o., 2004.

ISBN 83-7266-366-1

 

Drabarek B., Falkowski J., Rowińska I.: Szkolny słownik motywów literackich. Wyd.4. Warszawa: Wydaw. KRAM 2004. ISBN 83-86075-72-4

 

Vademecum maturzysty - język polski 2. Aut. Małgorzata Nowakowska i in. Warszawa: Wydaw. Lynx - SFT 1999.

ISBN 83-88101-04-8

 

 

Chojdyńska B., Sawinda K.: Matura z języka polskiego. Warszawa: Wydaw. Lynx-SFT 2002. ISBN 83-88101-24-2

 

Słowacki Juliusz, Balladyna, Wyd.3, Warszawa, 1982, ISBN: 83-06-00041-2


 

Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej,  pod  red. Barbary  Tylickiej i Grzegorza  Leszczyńskiego, Warszawa, Zakł. Narod. im Ossolińskich, 2002, ISBN: 83-04-04606-7 

 

 

OPIS FRAGMENTU KSIĄŻKI

Łuczak Maciej, Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie, Warszawa, Prószyński i S-ka, 2002, s. 22-35,  ISBN: 83-7337-189-3

OPIS ARTYKUŁU W KSIĄŻCE /praca zbiorowa/

Bajka Zbigniew, Rynek mediów w Polsce, (w:) Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego, Warszawa, Wyd.2, 2000, s. 83-102, ISBN: 83-7052-804-X

OPIS CZASOPISMA - ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE

Nazwisko i imię autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, nr czasopisma, nr strony

np:

Kopacz Grzegorz, Z prokuratora adwokat, "Press" 2003 nr 9 s. 32-35

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:
OPIS ELEKTRONICZNEJ KSIĄŻKI - Elementy opisu:

Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź, PRO-media CD, 1998. ISBN: 83-7231-731-3

OPIS ZE STRONY INTERNETOWEJ

Sawiski Lew, Czy pokemony mogą chodzić do szkoły? Dostępny w World Wide Web: http://www.vulcan.edu.pl/biblioteka/ archiwum/2001/05/ czy_pokemony.html 

Uwagi:

Opracowano na podstawie "Biblioteki w Szkole" 2004 nr 11

Wzory:

 

Przykłady:

 

Opis bibliograficzny książki

 

 

Sokół M.: Zaawansowane tworzenie stron WWW. Warszawa. Wyd. 2. 2002. 83-7197-518-X

 

Opis bibliograficzny fragmentu książki

• Wzór:

Nazwa autora książki. Tytuł książki. Oznaczenie wydania. Numeracja części. Rok wydania.

Strony, na których znajduje się fragment

• Przykład:

Sokół M.: Zaawansowane tworzenie stron WWW. Wyd. 2. 2002,

s. 47-48

 

Opis bibliograficzny rozprawy z pracy zbiorowej

• Wzór:

Nazwa autora rozprawy: Tytuł rozprawy.

W: Tytuł pracy zbiorowej. Nazwa redaktora. Oznaczenie wydania. Rok wydania, stronice zajęte przez rozprawę.

• Przykład:

Cynarski S.: Sarmatyzm – ideologia i styl życia. W: Polska XVII wieku. Pod red. J. Tazbira. Wyd. 3. 1977, s. 247 – 271.

 

Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma

• Wzór:

Nazwa autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł Czasopisma” rok numer czasopisma strony zajęte przez artykuł.

• Przykład:

Dackiewicz A.: Telefonia komórkowa a zdrowie. „Twoja Komórka” 2002 nr 7 s. 50 – 51.

Hasler L.: Nowojorski lama. "Forum" 2005 nr 45. s. 34-35.

 

Opis bibliograficzny wydawnictwa elektronicznego, programu komputerowego

Nazwa autora. Tytuł. [Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania. Wydawca. Data wydania. Data aktualizacji. Numer znormalizowany

 

Więcej informacji możecie jeszcze znaleźć na stronie internetowej: http://www.bib.edu.pl/dbp4.html

 

Pamiętajcie!

 

Powyższe sposoby zapisu bibliograficznego nie są jedynymi obowiązującymi. Wciąż można spotkać różne zapisy. Można używać różnych metod, pamiętając jednak, że należy zachować konsekwencję w zapisie i w całej bibliografii używając jednej metody.

 

 Najważniejsza jest konsekwencja opisów, jeśli zdecydujesz się na jeden wzór bibliografii załącznikowej, nie zmieniaj go.

 

 

Polecam następujące łącza:

 

http://www.liceum.pijarzy.pl/biblioteka/bibliografia.html

 

Biblioteka Pedagogiczna - Białystok
    

http://bg.p.lodz.pl/dyplom.htm

 

Serwis Polonistyczny "Hamlet"

 

Wirtu@lne Informatorium AE Kraków

 

Prezentacja przygotowana przez p. Gabrielę Bonk z Biblioteki Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku
i p. Aleksandrę Stronkę z Biblioteki w Świebodzinie:

 

Maturzysto!

Powodzenia w tworzeniu bibliografii załącznikowej!